ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ China Medical University ภาคการศึกษา Spring 2022

14 / ต.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ China Medical University ภาคการศึกษา Spring 2022 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
3 หลักสูตร ได้แก่

1. School of Pharmacy (Master or Doctoral Program)
2. School of Public Health (Doctoral Program)
3. School of Chinese Medicine (Master or Doctoral Program)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้

1. ทุนระดับปริญญาเอก จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา และได้รับครองชีพ จำนวน NT$ 20,000 ต่อเดือน
2. ทุนระดับปริญญาโท จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และได้รับครองชีพ จำนวน NT$ 10,000 ต่อเดือน ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cutt.ly/gEL9vRdเข้าชม 82 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม