โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kristianstad University, Sweden

6 / ต.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

Kristianstad University ประเทศสวีเดน

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 / 2022

กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

CV
Transcript
Interested Subjects with Study Plan (Free Form)
English Competency Score
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hkr.se/en/study-at-hkr/Programmes-and-courses/courses-in-english---exchange-students/

หมดเขตเสนอชื่อถึง Kristianstad University ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564เข้าชม 151 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม