ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit ครั้งที่ 17

25 ตุลาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนภายใต้ “โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit (EAU) Clubhouse Session ครั้งที่ 3”

ผ่านแอปพลิเคชัน Clubhouse ภายใต้หัวข้อ “จับตาสภาพเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางโควิด-19 จากมุมมอง Gen Y ชาวไทยในเวียดนาม ”

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Clubhouse

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามและพัฒนาการสําคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนาม รวมถึงแนวโน้มความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศภายใต้ บริบทการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400
02 203 5000 ต่อ 14528 หรือ 14566
061 760 3983
081 239 0559เข้าชม 33 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม