ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

7 / ก.ย. / 2564


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) จำนวนทั้งสิ้น 82 คน

ทั้งนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถติดต่อภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อติดต่อขอรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#ใบม่วง
#สังคมศาสตร์
#เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี
#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


เข้าชม 677 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม