แนะแนวการศึกษาต่อ ณ University of Science and Technology of China (USTC)

26 / ส.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CAS ICCB) มีกำหนดจะจัดการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ณ University of Science and Technology of China (USTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยการบรรยายจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ เช่น แนะนำมหาวิทยาลัย หลักสูตร Degree และ Non-degree ทุนการศึกษา ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับลิ้งเข้าร่วมการบรรยายได้ที่ https://cutt.ly/ZQ5uxjz (ไม่มีค่าใช้จ่าย) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: kasina.k@casiccb.com หรือ โทร. 095-6415546เข้าชม 239 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม