ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

5 สิงหาคม 2564


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://cmu.to/WYTBu โดยเข้าเว็บไซต์ผ่าน CMU Account (@cmu.ac.th)เข้าชม 278 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม