โครงการแลกเปลี่ยน Non - EU Teaching Mobility Program University of Vienna ประเทศออสเตรีย

5 สิงหาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

University of Vienna ประเทศออสเตรีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Non - EU Teaching Mobility Program

กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 1 มีนาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 และระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการสอนได้มีประสบการณ์สอนระยะเวลา 30 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 90 วัน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครอบคลุมด้านที่พักและค่าใช้จ่ายระหว่างการเข้าร่วมโครงการสูงสุดถึง 2,000 ยูโร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางวิชาการและระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ORCID id
2. Short CV
3. List of Publication
4. Course Syllabus
5. Letter of Support from Home University
6. Letter of Endorsement

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ https://international.univie.ac.at/non-eu-teaching-mobility/
หมดเขตการรับสมัครออนไลน์วันที่ 9 กันยายน 2564เข้าชม 34 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม