ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หลังกำหนด (ระดับปริญญาตรี)

5 สิงหาคม 2564


ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หลังกำหนด (ระดับปริญญาตรี) เพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด และเปลี่ยนตอนหลังกำหนด ตั้งแต่วันที่ 5-16 ก.ค. 64 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น


เข้าชม 26 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม