นางสาวชนากานต์ วิจิตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนสถานะตัวจริง เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2021 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD Program)

5 สิงหาคม 2564


คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนากานต์ วิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนสถานะตัวจริง เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2021 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD Program) ในเดือนมกราคม 2565 จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท)

Cr: https://www.facebook.com/GlobalUGRADThailand


เข้าชม 64 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม