รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

08/06/2021

เข้าชม 84


รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564❗️
นักศึกษาสามารถกรอกแบบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-22 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://sis.cmu.ac.th
พิมพ์แบบสมัครส่งที่ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
สัมภาษณ์ทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 10-11 และ 17-18 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2564รูปเพิ่มเติม