โครงการแลกเปลี่ยน Online Japanese Program SORAMITSU 2021

08/06/2021

เข้าชม 9


โครงการแลกเปลี่ยน Online Japanese Program SORAMITSU 2021

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผล JPLT ระดับ N3 ขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้โดยตรงที่ summer-iec@cc.nara-wu.ac

หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมรูปเพิ่มเติม