ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 63 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2564

07/06/2021

เข้าชม 74


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 63 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา
ผ่านลิงก์ https://cmu.to/Tstra ด้วย CMU Account ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
**มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิรับทุนการศึกษา**- 20210607-123606-00 ทุน มช. สำหรับ นศ. 63 ลงไป ปีการศึกษา 2564_compressed.pdf
รูปเพิ่มเติม