ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ขอเชิญร่วมงานเสวนา “โควิด” ... เสียงจากชาติพันธุ์

26/05/2021

เข้าชม 132


ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ไทยพีบีเอส ภาคเหนือ และนักข่าวพลเมือง ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนา “โควิด” ... เสียงจากชาติพันธุ์
ในวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย

1. ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร ผู้อำนวยการสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย
3. คุณสมภพ ลีทัศนียากูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มชาติพันธุ์ พรรคก้าวไกล
4. คุณชุติมา มอแลกู่ (หมี่จู) ประธานเครือข่ายอาข่าลุ่มน้ำโขง
5. คุณพะนะเซีย วงศ์โสตถิไกร (หนานหล้า) ผู้นำปกาเกอะญอ อ.อมก๋อย
6. อาจารย์ประเสริฐ ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา
และคุณธีรมล บัวงาม ผู้ช่วยบรรณาธิการสื่อออนไลน์ สำนักเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ ไทยพีบีเอส
.
ติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ที่เพจศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มช. https://www.facebook.com/cesdcmu.2009
The North องศาเหนือ https://www.facebook.com/thaithenorth
นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS) https://www.facebook.com/citizenthaipbs

https://cmu.ac.th/th/article/087da9d9-079c-466f-83ac-864441d96f5d


รูปเพิ่มเติม