ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

25/05/2021

เข้าชม 23


สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชาวไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาตรี ทุนระดับวิทยาลัยเทคโนโลยี ทุนนักศึกษาวิทยาลัยอบรมวิชาชีพ ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัคร จนถึงวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 และกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 สำหรับทุนประเภททุนนักศึกษาวิจัยปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้การเปิดรับสมัครจะรับเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ผู้สมัครสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม



รูปเพิ่มเติม