ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือ ร่วมใจประหยัดการใช้พลังงาน

18/05/2021

เข้าชม 30


#SAVE_SOCIAL_SCIENCES
Save Energy : Save The World
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือ ร่วมใจประหยัดการใช้พลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้าและน้ำ โดยการปิดคอมพิวเตอร์ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้หลังเลิกงาน และเปิดน้ำใช้แต่พอดี การประหยัดกระดาษพิมพ์ โดยการสั่งพิมพ์เอกสารเท่าที่จำเป็นและนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ เพื่อพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ของเราสู่ความเป็น 'Green Faculty"
#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


รูปเพิ่มเติม