การฝึกปฏิบัติการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV)

14/04/2021

เข้าชม 38


เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ สวนป่านาปาล์ม ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตรฺ์ นำโดย ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชา ได้จัดกิจกรรม "การฝึกปฏิบัติการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV)" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการที่นำไปสู่ทักษะที่สามารถวางแผนการบินและการควบคุมการบินสำรวจ เพื่อนำภาพถ่ายทางอากาศไปใช้ในการประมวลผลเพื่อสร้างเป็นแผนที่ต่อไป ตามวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งของรายวิชา "154276 หลักเบื้องต้นการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข"


รูปเพิ่มเติม