ทุนเรียนปริญญาเอกเต็มจำนวน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

25/03/2021

เข้าชม 56


ทุนเรียนปริญญาเอกเต็มจำนวน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเทอม ค่ากินอยู่และอื่นๆ

มีผลภาษาอังกฤษและ Full Proposal ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนอุษาคเนย์หรืออินเดีย ยื่นสมัครได้เลยตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2563 - 23 เมษายน 2564

สนใจติดต่อ sujiwan.y@cmu.ac.th
โทรศัพท์ 0 5394 3597
หรือ inbox มาทางเพจ
https://www.facebook.com/yos.santasombat- 20210325-133957-phd-soc.pdf
รูปเพิ่มเติม