ค่ายอาสาคณะสังคมศาสตร์ทำเเนวป้องกันไฟป่า ปีการศึกษา 2563

11/03/2021

เข้าชม 80


สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับงานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จัดกิจกรรมตามโครงการสังคมศาสตร์รวมใจ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (น้ำตกมณฑาธาร)รูปเพิ่มเติม