คณบดี คณะสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

25 ตุลาคม 2564


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน์ศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี ณ ห้องประชุมคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


เข้าชม 264 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม