รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ระดับภาควิชา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

25 ตุลาคม 2564


รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ระดับภาควิชา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ ไปทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันทดสอบ) หากไม่ไปทดสอบถือว่าท่านสละสิทธิ์ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดีคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์ประกอบ- 20200814-130845-พนักงานมหาวิทยาลัย-ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.pdf
- 20200814-130845-แนวปฏิบัติทดสอบจิต.pdf

เข้าชม 364 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม