รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ E210037 ภาควิชาภูมิศาสตร์

25 ตุลาคม 2564


ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์

ได้แก่ : 1. นายสิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า 2. นายวรดร ไผ่เรือง

1. ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอผลงานทางวิชาการและสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์
2. คณะสังคมศาสตร์ จะประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ป้ายปิดประกาศสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ และ https://www.soc.cmu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 20200703-112535-สำเนาประกาศผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก E210037.pdf

เข้าชม 263 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม