รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E210022 ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

25 ตุลาคม 2564


ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

คือ Dr. Maranatha Christine Ivanova

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 20200703-112030-สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ E210022.pdf

เข้าชม 169 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม