ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ใช้งานระบบ Course Portal

18 / พ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ใช้งานระบบ Course Portal เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดย คุณรชต พิศาลเลิศสกุล และ คุณภานุพงศ์ ศิริรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการแนะนำการใช้งาน โดยมีรายละเอียดตามแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Banner) ของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้อาจารย์ที่สนใจที่จะใช้งานระบบฯ สามารถลงทะเบียนระบุวันเวลาสถานที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำได้ที่ https://cmu.to/courseportalmeet  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 


เข้าชม 49 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม