หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kyushu University

14 / พ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาและทุนการศึกษา สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยหลักสูตรปริญญาโท กำหนดเปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม และหลักสูตรปริญญาเอกกำหนดเปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคมและเมษายน และสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา เช่น MEXT Scholarship Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB-JSP) และ Faculty of Agriculture Scholarship ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลการศึกษาต่อและทุนการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ขั้นตอนการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร หลักสูตร เงื่อนไขทุน ฯลฯ ได้ที่ https://cmu.to/6A8Vw และสมัครโดยตรงได้ด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


เข้าชม 66 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม