โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

10 / พ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน      ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นเริ่มเดือนเมษายน 2566 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

         1. Application for Certificate of Eligibility

         2. Application Form

         3. Letter of Guarantee

         4. Essay

         5. CV

         6. Health Certificate

หมดเขตเสนอชื่อถึง Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program/


ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลาราชการ


เข้าชม 174 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม