ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

วารสารงานวิจัยและวิชาการ NAIST Research Highlights 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม บพค.พบปะหารือผู้บริหารและประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนของ บพค., การเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2567 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน “ธัชวิทย์”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา