ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

อาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมของชุมชนบ้านห้วยอีค่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th PSU Education Conference (Online)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม “แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565”