ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ “We are together” ของสหพันธรัฐรัสเซีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565