ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน และซากวัสดุจากการรื้อถอน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (LAB GI) อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องพักอาจารย์ภูมิศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 และทาสีกันซึมบริเวณพื้นที่ดาดฟ้าของอาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์