ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Community Formation and Development of Monastic Rules by Thai Mae Chis

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมกิจกรรม GENDER TALK #1 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทียนหอมคริสต์มาส”