ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ ครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บริการพื้นที่อากาศสะอาด (Clean Air Room) ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท/เอก สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่