ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและการบริการอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ "Franco-Thai Junior Research Fellowship Program Information Session for Thai Researchers

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) และ (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

งานเสวนาเปิดตัวประติมากรรมจรัลมโนเพ็ชร (2494-2544) ในวาระครบรอบ 20 ปี จรัลรำลึก

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6)