ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาพิเศษ APEC Academic Forum ในหัวข้อ Driving Startup and Entrepreneurship towards Sustainability: A Dialogue with APEC Officials

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โทรศัพท์ภายในสำนักงานใช้งานไม่ได้ชั่วคราว