ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนะนำบุคลากรใหม่คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ภาควิชาภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The International Conference on Cohesive Societies (ICCS 2022)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบห้องประชุม และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13