ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 2 ของสาขาด้าน Social Sciences ที่ดีที่สุดของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Field visit to Wat Phra dhatu Sri Chomtong Voravihara Temple

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Catholicism and Social Changes in the Modern World