ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2022 (Online Conference))

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้อุดหนุนงบประมาณ ดำเนินงานกายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center

รายละเอียดเพิ่มเติม..

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์