ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระดับปริญญาตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ในโอกาส ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Human Trafficking and TIP Report”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมและพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Eberswalde University for Sustainable Development (EUSD), Germany