ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 สำหรับปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

The successful applicant for the lecturer position E210022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มาตรการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู้ภัยโควิด-19 ในภาคส่วนต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5