ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “Book Launch : ลัทธิพระพิฆเนศในเชียงใหม่ ความศักดิ์สิทธิ์ ผัสสะ และสื่อสังคมออนไลน์”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามระดับความความสำคัญและผลสำเร็จที่คาดหวังของแนวคิดโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศตามรัฐธรรมนูญ”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2022