ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศิษย์เก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบริจาคเงินสมทบ "โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ E210037 ภาควิชาภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E210022 ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนมาสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563