ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม บพค.พบปะหารือผู้บริหารและประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนของ บพค., การเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2567 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน “ธัชวิทย์”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย” #EP2 งานก๋านเงิน"การใช้โปรแกรมสัญญายืมเงินทดรองจ่าย"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา