ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สาขาอาเซียนศึกษา "รอบการสมัคร TCAS" รอบที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา "รอบการสมัคร TCAS" รอบที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ภาควิชาภูมิศาสตร์ "รอบการสมัคร TCAS" รอบที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับ H.E Mr. Shri Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยวรรณ สมมิตร ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565