ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Gender Series Talk ครั้งที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Happinometer)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ความคืบหน้า การปรับปรุงห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์เตรียมปรับเปลี่ยนสู่การเป็น active co-working and learning zone /reading room

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564