ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา จากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนะนำบุคลากรใหม่ อาจารย์ ดร.คณิน หุตานุวัตร สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (LAB GI) อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องพักอาจารย์ภูมิศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 และทาสีกันซึมบริเวณพื้นที่ดาดฟ้าของอาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Community Formation and Development of Monastic Rules by Thai Mae Chis

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา