ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ National Pingtung University of Science and Technology

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์อินเดียศึกษา (Indian Studies Center) จัดกิจกรรม 'Indian Talk and Cooking Workshop'

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเขียนบทความวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์