ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ WEBEX

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุม “SOC Meeting & Discussion” เวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญสมัครรับรางวัล Wenhui Award 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร