ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าร่วมการอบรมการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนะนำบุคลากรใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แม่ญิงล้านนาในสังคมวัฒนธรรมแห่งความพลิกผัน”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566