ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS PORTFOLIO รอบที่ 1 ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 55

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แบบสำรวจ “ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ที่นักศึกษา/บุคลากรคณะฯ ต้องการ”