ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุม ASEAN University Student Network (AUSN) Annual Meeting

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชุมวิชาการนานาชาติฯ TSB2021 และเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลทะกุจิ และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมโต๊ะ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Panel Discussion on Ethnographic Fieldwork: "Experiencing the Lue in Chiang Kham"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

2022 Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS)