ข่าวผู้บริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับบริจาคเงินปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศฝรั่งเศส

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่