กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) และขอเชิญร่วมงาน งานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti -Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่จัดกิจกรรมการชุมนุมตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศเลื่อนวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Academic Collaboration and MoU between Department of Geography, Faculty of Social Sciences and University of Vienna

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย” #EP2 งานก๋านเงิน"การใช้โปรแกรมสัญญายืมเงินทดรองจ่าย"