ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม International Exchange Program Show and Share 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสังคมวิทยาฯ จาก Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

special talk with Sun Yat-Sen University

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural): กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ASEAN Travelling Project 2019 : เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น Global Citizen