ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Humanities across Borders ระยะที่ 2 (HaB 2.0)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 ณ University of Saint Joseph มาเก๊า

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุม Curricular Intervention and Design Workshops