ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการของศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

A webinar discussion "Transforming the role of the Tatmadaw: The Armed Forces & Myanmar's Future"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Summer School on Researching Land Governance and Land Relations in the Mekong Region

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์อินเดียศึกษา (Indian Studies Center) จัดกิจกรรม 'Indian Talk and Cooking Workshop'