ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Dr.Maranatha Ivanova ร่วมงานสัมมนา "Where is the Plnetary?" และร่วมประชุมในการจัดทำหลักสูตร Anthropocene Curriculum Network Meeting Conference

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมระยะสั้น “Sociology and Anthropology of Northern Thailand and Upper Mekong – Spring Semester 2022” (USAC programs) กลุ่ม “Highland Ethnic Peoples” ภายใต้ CMU School of Lifelong Education

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Repossessing Shanland: Book Launch and Panel Discussion

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program ประเทศญี่ปุ่น