ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และหารือเรื่องความร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ณ School of Sociology and Anthropology, Xiamen University

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 66 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังและพูดคุย กิจกรรม Gender Studies Series Talk ครั้งที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ: “ย้อนมองสังคมไทย ยุค ‘วัยรุ่นสร้างตัว’ ผ่านแนวคิด mode of production แบบมาร์กซิสต์”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)