ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรม "สอนน้องรู้น้ำ"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนประมวลผล ในโอกาสพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมรับฟังชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการอบรมเรื่อง “สัมภาษณ์งานอย่างไร ให้โดนใจ HR: Winning Job Interview”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 (วันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1)