ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

WEBINAR: From planning to publicizing: Tips for writing a blog and sharing on social media

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 55

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นางสาวสุธินี รักกุศล นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์) รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สาขาบริหารราชการ) ประจำปี พ.ศ. 2564