ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าร่วมการอบรมการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนะนำบุคลากรใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แม่ญิงล้านนาในสังคมวัฒนธรรมแห่งความพลิกผัน”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย #EP1 งานก๋านเงิน”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท/เอก สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่